Het effect van de coronacrisis op personen met diabetes

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 16 oktober 2020
Last updated on 16-10-2020 by Lydie Denis

Sciensano publiceerde eerder vandaag de resultaten van de 4e COVID-19 gezondheidsenquête, die plaatsvond tussen 24 september en 2 oktober. Deze algemene bevolkingsenquête werd deze keer ook verspreid door de Diabetes Liga en de Association du Diabète, wat resulteerde in een hoog aantal deelnemende personen met diabetes (6,4% van de totale steekproef). Personen met diabetes vormen een risicogroep voor een ongunstig verloop bij infectie met het coronavirus en moeten speciale aandacht besteden aan hun levensstijl. 

Medische controle tijdens COVID-19

Zowel mensen met diabetes type 1 (23%) als met type 2 (77%) namen deel aan deze enquête, waarvan 97% aangaf reeds voor de coronacrisis diabetes te hebben. De opvolging van deze personen door een arts of gezondheidswerker gebeurde in 8% van de gevallen minder strikt dan voordien. 

Het zelf controleren van de bloedsuiker gebeurt bij twee derde van deze personen regelmatig: 91% bij diabetes type 1 en 63% bij diabetes type 2. Van de personen met diabetes geeft 7% aan sinds de coronacrisis regelmatiger de bloedsuiker te controleren. Dit zijn voornamelijk jongere personen (18-44 jaar).

De crisis heeft geen belangrijk effect gehad op het nemen van de nodige medicatie.

Aanhouden van een gezonde levensstijl

Hoewel een gezond voedingspatroon belangrijk is voor iedereen, is dit voor personen met diabetes nog meer het geval. Er zijn enkele tendensen over hun voedingspatroon sinds deze crisis:

  • 81% heeft niets verandert aan zijn/haar voedingspatroon
  • 7% let meer op het voedingspatroon
  • 11,5% let minder op zijn/haar voedingspatroon. 

Naast een gezond voedingspatroon is ook lichaamsbeweging essentieel voor personen met diabetes. De resultaten van deze enquête tonen echter aan dat 29% van deze personen minder aan lichaamsbeweging doet sinds het begin van deze crisis. Dit zijn voornamelijk:

  • personen met diabetes type 2 (30,5%)
  • vrouwen tussen 18 en 44 jaar (42%).

Raadpleeg de volledige resultaten van de enquête

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL