Epidemiologische surveillance van legionellose, 2019 2021

Last updated on 21-3-2023 by Géraldine De Muylder

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Résumé:

Op nationaal niveau is de incidentie van legionellose tot 2019 gestegen, in 2020 gedaald als gevolg van de COVID-19 pandemie, en in 2021 terug gestegen. De trends zijn verschillend in de verschillende gewesten: in Vlaanderen steeg de incidentie van legionellose tot 2019, daalde in 2020 en steeg weer in 2021. In het Brussels Gewest steeg de incidentie van legionellose tot 2018, maar daalde in 2019 en 2020 en steeg terug in 2021. In Wallonië neemt de incidentie van legionellose sinds 2018 af. Legionellose trof in 2019, 2020 en 2021 vooral mannen en 60-plussers.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL