Inrichtingen met een hoog inperkingsniveau in België. Rapport: Periode 1995-2008

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

SCIENSANO

Résumé:

Het doel van dit rapport bestaat erin een stand van zaken van de inrichtingen met een hoog inperkingsniveau in België op te maken. Het gaat om inrichtingen waar het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene (micro-)organismen van risicoklasse 3 plaatsvindt. De gegevens in dit rapport hebben betrekking op de periode 1995-2008

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL