Modaliteiten van validatie en controle van autoclaven in het kader van inactivatie van afval afkomstig van het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen en/of pathogenen

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

SCIENSANO

Résumé:

Het onderwerp dat in dit document wordt aangesneden kadert binnen het algemeen beheer van afval afkomstig van ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en/of pathogenen, zoals voorgeschreven wordt door de Belgische wetgeving. De validatie en controle op de inactivatie van dit type afval met behulp van stoom en het gebruik van een sterilisator, ook autoclaaf genoemd, zonder verbrijzeling of vermaling van het afval, worden hier specifiek beschreven.Dit document beschrijft eerst het de karakteristieken en het werkingsprincipe van een stoomsterilisator en vervolgens de m…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL