Nieuw opkomende mariene toxinen - rapport van het seminarie 2012

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

SCIENSANO

Résumé:

Mariene biotoxinen (ook bekend als fycotoxinen) worden geproduceerd door bepaalde soorten fytoplankton (diatomeeen en dinoflagellaten) en kunnen zich opstapelen in verschillende mariene soorten zoals vissen, krabben en filtrerende tweekleppige schaaldieren zoals mosselen, oesters, Sint-Jakobsschelpen en venusschelpen. De toxinen stapelen zich in schaaldieren hoofdzakelijk op in de spijsverteringsorganen zonder nadelige effecten voor de schaaldieren zelf. Wanneer mensen echter aanzienlijke hoeveelheden verontreinigde schaaldieren eten kan dat wel een ernstige vergiftiging veroorzaken. Per ja…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL