Nieuwe technieken en methoden ontwikkeld door het Belgische NRL-GGO voor het identificeren van niet-geautoriseerde GGO's in het UGMMONITOR project

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

SCIENSANO

Résumé:

Het project “UGMMONITOR” bestaat in de ontwikkeling van een platform in de moleculaire biologie en eendatabase (bioveiligheidsinformatie) voor de detectie van UGMs in levensmiddelen en diervoeders. Het wordtgefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu(overeenkomst RF 1⅙242) (begindatum: 1 mei 2012) en zal toelaten om high-tech methoden te ontwikkelenvoor een betere controle op aanwezigheid van UGMs. Tot de doelen van dit project behoren het beschikbaarstellen van een database van UGMs met informatie die nuttig is voor risico-e…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL