Orphanet: een portaal voor zeldzame ziekten

Last updated on 18-2-2020 by Elfriede Swinnen

Non-peer reviewed scientific publication

Néerlandais

SCIENSANO

Auteurs

E. Swinnen

Résumé:

Orphanet is een meertalige, internationale portaalsite voor zeldzame ziekten die sinds 1997 bestaat.Het portaal heeft als doel om de vragen van getroffen burgers te beantwoorden. Ook specialistenen artsen kunnen er betrouwbare informatie vinden. Sinds 2011 maakt Orphanet deel uit van eeninternationaal gefinancierd project om gedurende drie jaar de diensten van het internationale portaalte optimaliseren. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is verantwoordelijkvoor de ontwikkeling van het Belgische deel van Orphanet en doet dat in nauwe samenwerking metde Federale overheid…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL