Pilootstudie over professionele reïntegratie van kankerpatiënten en de rol van de intramurale ploeg: Tussentijds rapport

Last updated on 10-10-2023 by Marie Malingreau

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Résumé:

De werkgroep over het overleven van kanker in België, onder leiding van het Kankercentrum, heeft bepaalde onzekerheden aan het licht gebracht met betrekking tot de rol van de gezondheidswerkers. Het doel van deze studie bestaat erin de behoeften van de zorgteams te kennen met als doel de professionele herinschakeling van werknemers getroffen door kanker te ondersteunen. Hiertoe worden gedurende één jaar in drie Belgische ziekenhuizen 225 kankerpatiënten opgevolgd die een curatieve behandeling krijgen. Hun fysiologische, psychische en professionele situatie werd regelmatig geëvalueerd. …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL