Serologische diagnose van Kinkhoest in België. Historisch overzicht en recente evoluties36584

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Non-peer reviewed scientific publication

SCIENSANO

Résumé:

Het opsporen van antilichamen die specifiek zijn voor kinkhoest blijft een heel nuttig middel bij de diagnose. PCR en cultuur hebben nut bij patiënten van wie snel na aanvang van de symptomen een staal is genomen en dus vooral bij kinderen (klassiekere symptomatologie), terwijl de serodiagnostiek in een later stadium van de ziekte bruikbaar is en veeleer haar nut heeft bewezen bij adolescenten en volwassenen met minder eenduidige symptomen.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL