19. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pzh – Panstwowy Instytut Badawczy Poland (NIZP-PZH)