Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Résumé:

Tinea capitis is een schimmelinfectie van de hoofdhuid die vooral voorkomt bij kinderen en die een orale antimycotische behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding Antwerpen. We screenden alle leerlingen en verwezen verdachte gevallen door naar een arts met de aanbeveling een orale behandeling te starten indien tinea capitis werd gediagnosticeerd. Stalen werden drie weken later verzameld en getest in een gespecialiseerd laborat…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL