Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2020

Last updated on 16-2-2022 by Stéphanie Jacquinet

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

Van 2011 tot midden 2013 kende België een nationale bofuitbraak waarna het aantal gerapporteerde gevallen opnieuw daalde. In de laatste maanden van 2019 werden echter opnieuw verschillende bofuitbraken gemeld, voornamelijk in universiteiten en hogescholen in Brussel en Wallonië, al was er ook sprake van kleinere uitbraken in kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen. In de eerste maanden van 2020 leek de stijgende trend zich verder te zetten, maar vanaf maart trad er opnieuw een sterke daling op. Die daling was vermoedelijk een gevolg van de sanitaire maatregelen die getroffen werden na…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL