Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties, Neisseria Meningitidis - 2022

Last updated on 13-12-2023 by Stéphanie Jacquinet

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

Sinds 2008 schommelt het aantal gevallen bevestigd door het NRC rond de honderd per jaar tot 2019 (vóór COVID-19). In vergelijking met de jaren vóór COVID-19 bleef het aantal gevallen in 2022 laag met 43 gevallen of 0,37 bevestigde gevallen/100.000 inwoners. De diensten verantwoordelijk voor de meldingsplicht registreerden 59 gevallen van invasieve meningokokkeninfecties in België. Net zoals voorgaande jaren werden kinderen jonger dan 5 jaar meer getroffen door de ziekte, in het bijzonder kinderen jonger dan 1 jaar. In 2022 bleef serogroep B domineren, goed voor 65,1% van de gevallen…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL