Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis - 2019

Last updated on 19-10-2022 by Marinka Vangenck

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Traduction également disponible en:

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

Sinds 2011 kende België een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen. Ook in 2019 zette die trend zich verder, behalve in Brussel, waar in 2019 opnieuw een stijging in het aantal pertussisgevallen werd waargenomen.   In 2019 werden, net als in voorgaande jaren, kinderen jonger dan 1 jaar (en dan voornamelijk zuigelingen jonger dan 4 maanden) het vaakst getroffen, gevolgd door kinderen van 3-4 jaar en kinderen van 11-12 jaar.

QR code

QR code for this page URL