Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis - 2020

Last updated on 19-10-2022 by Marinka Vangenck

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Traduction également disponible en:

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

Sinds 2011 kende België een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen, hoewel in 2019 wel nog een stijging in het aantal pertussisgevallen werd waargenomen in Brussel. In 2020 vond een sterke daling van het aantal gevallen plaats in alle regio’s volgens alle gegevensbronnen. De trends waargenomen in 2020 zijn ongetwijfeld voornamelijk een gevolg van de sanitaire maatregelen die getroffen werden naar aanleiding van de coronapandemie. Hierdoor werd immers ook de verspreiding van andere respiratoire pathogenen beperkt. Daarenboven k…

QR code

QR code for this page URL