Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2021

Last updated on 12-2-2024 by Laura Cornelissen

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

• In 2021 zagen we een verdere daling van het aantal pertussisgevallen in alle gegevensbronnen. Dit is waarschijnlijk vooral een gevolg van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de pandemie tegen te gaan, maar ook mogelijke onder-diagnose en –rapportage door de overbelasting van het zorgsysteem zijn niet uit te sluiten. • Door het geringe aantal gevallen in 2021 wordt de typische leeftijdsverdeling niet waargenomen. • Gegevens in verband met de vaccinatiestatus van de gevallen van pertussis ontbreken meestal. Algemene vaccinatiegraadstudies tonen wel dat de vaccinatie…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL