Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2022

Last updated on 6-11-2023 by Ilse Peeters

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

Hoofdpunten • In 2022 zien we in West-Vlaanderen een toename van het aantal pertussisgevallen ten opzichte van 2021. De leeftijdsgroepen 5-9 jaar heeft de hoogste gerapporteerde incidentie. Er is geen toename van het aantal gevallen of hospitalisaties bij de <1-jarigen. • Om de gekende meest kwetsbare groep van jonge zuigelingen te beschermen wordt naast de basisvaccinatie op advies van de Hoge Gezondheidsraad (sinds september 2013) kinkhoestvaccinatie aangeraden bij iedere zwangers

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL