Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet) - Resultaten van de 5de gegevensverzameling (auditjaren 2016-2017)

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Résumé:

Dit rapport beschrijft de resultaten van de vijfde audit bij de erkende diabetische voetklinieken in België (hierna “centra” genoemd). De resultaten worden vergeleken met die van eerdere audits. Tussen 2005 en 2016 werden vijf audits georganiseerd. De geregistreerde voetproblemen waren ofwel een diabetisch voetulcus van minstens Wagner-graad 2 en/of een actieve Charcot-voet. De verzamelde gegevens hadden betrekking op de kenmerken bij de eerste consultatie, en op de behandeling en de uitkomsten in de loop van 6 (audits 2-5) of 12 maanden (audit 1). Na de audit kregen de centra een feedbackr…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL