Onderzoek naar intrafamiliaal geweld en partnergeweld op basis van de Gezondheidsenquête 2013. Rapport in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)

Last updated on 27-1-2022 by Sabine Drieskens

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Mots-clés

Article written during project(s) : 

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL