Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

Last updated on 3-5-2022 by Hannelien Verbeke

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Auteurs

H. Verbeke

Résumé:

In het Koninklijk Besluit van 5 december 2011 betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie (verder het ‘Erkenningsbesluit’ genoemd) worden de kwaliteitsvereisten opgelijst waaraan een laboratorium voor pathologische anatomie dient te voldoen om erkend te kunnen worden en te blijven door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid hoort. Dit Erkenningsbesluit gelast de Commissie voor Pathologische Anatomie met het opstellen van een Praktijkrichtlijn, die als leidraad moet dienen voor laboratoria om een eigen kwaliteitshandboek op te stellen. Dit handboe…

QR code

QR code for this page URL