Actieplan 2021-2025 | Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België

Last updated on 15-2-2023 by Laura Cornelissen

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Résumé:

Dit is het vijfde Actieplan sinds de oprichting van het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België in 2003. Het Comité schetst in dit rapport de huidige situatie, identificeert sterktes en zwaktes in het systeem en stelt bijkomende activiteiten voor die noodzakelijk zijn om de eliminatiestatus te behouden (samengevat in bijlage 2). De activiteiten zijn gericht op vaccinatie, surveillance, voorlichting en sensiblisatie. Ze zijn in lijn met de prioriteiten en doelstellingen zoals geformuleerd door de WGO in de Immunization Agenda 2030 en het Measles and Rubella Strategic Frame…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL