Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2014 | Resultaten en trends sinds 2010

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Auteurs

A. Roy

Résumé:

Het Belgian NeuroMuscular Disease Registry (BNMDR) is in het leven geroepen op initiatief van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en ligt in de lijn van de revalidatie-overeenkomst met betrekking tot de behandeling van patiënten lijdend aan een neuromusculaire ziekte (NMZ). Sinds 1 januari 2008 zijn het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) en de neuromusculaire referentiecentra (NMRC) samen belast met de realisatie van een nationaal register voor neuromusculaire ziekten met als doel het (klinisch, epidemiologisch, etiologisch) onderzoek o…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL