Epidemiologie van infectiezieken die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Samenvattend jaarverslag 2022.

Last updated on 12-12-2023 by Laura Cornelissen

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Résumé:

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste epidemiologische trends in 2022 voor elf van de ziekten uit het basisvaccinatieschema: bof, difterie, invasieve Haemophilus influenzae type b, invasieve meningokokkeninfecties, invasieve pneumokokkeninfecties, kinkhoest, mazelen, polio, rotavirus, rubella en tetanus. Meer gedetailleerde resultaten per ziektekiem zijn beschikbaar op de website van Sciensano (via de pagina vaccineerbare ziektes of rechtstreeks per ziektekiem via de links in het rapport). De epidemiologie van de infectieziekten waartegen de vaccins gericht zijn, is ster…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL