Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet). Resultaten van de 7de gegevensverzameling (auditjaren 2020-2021)

Last updated on 20-10-2023 by An-Sofie Vanherwegen

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Résumé:

Dit rapport beschrijft de resultaten van de zevende audit bij de erkende diabetes voetklinieken in België (hierna “centra” genoemd). De resultaten worden vergeleken met die van eerdere audits. Tussen 2005 en 2020 werden zeven audits georganiseerd. De geregistreerde voetproblemen waren ofwel een diabetisch voetulcus (DVU) van minstens Wagner-graad 2 en/of een actieve Charcotvoet. De verzamelde gegevens hadden betrekking op de kenmerken bij de eerste consultatie en op de behandeling en de uitkomsten in de loop van 6 (audits 2-7) of 12 maanden (audit 1) opvolging. Na de audit kregen de centra …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL