Onglets principaux

Rechercher
Limit to
Exporter 150 resultats:
Filtres: Auteur is Viviane Van Casteren
2019
Care of general practice patients preceding and following a suicide attempt: observational study in Flemish general practices, Nicole, Boffin, Van Casteren Viviane, and Karin De Ridder , BMJ Open, May-05-2019, Volume 9, Issue 5, (2019)
Care of general practice patients preceding and following a suicide attempt: observational study in Flemish general practices., Boffin, Nicole, Van Casteren Viviane, and Karin De Ridder , BMJ Open, 2019 May 05, Volume 9, Issue 5, (2019)
Care of general practice patients preceding and following a suicide attempt: observational study in Flemish general practices, Nicole, Boffin, Van Casteren Viviane, and De Ridder Karin , BMJ Open, May-05-2019, Volume 9, Issue 5, (2019)
Care of general practice patients preceding and following a suicide attempt: observational study in Flemish general practices., Boffin, Nicole, Van Casteren Viviane, and Karin De Ridder , BMJ Open, 2019 May 05, Volume 9, Issue 5, (2019)
De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ), Goosens, Maria, Kalyvas Chrysostomos, Kennel Titouan, Van Casteren Viviane, and Doggen Kris , 11/2019, Brussel, België, (2019)
Les trajets de soins diabète de type 2 et insuffisance rénale chronique et la qualité des soins (EVACQ), Goosens, Maria, Kalyvas Chrysostomos, Kennel Titouan, Van Casteren Viviane, and Doggen Kris , 11/2019, Bruxelles, Belgique, (2019)
2017
Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, jaarverslag 2015, Bleyenheuft, Corinne, and Van Casteren Viviane , Brussel, België, p.75, (2017)
Four sexually transmitted infections (STIs) in Belgian general practice: first results (2013-2014) of a nationwide continuing surveillance study., Boffin, Nicole, Moreels S, Deblonde Jessika, and Van Casteren Viviane , BMJ Open, 2017 01 27, Volume 7, Issue 1, p.e012118, (2017)
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes - Resultaten 2015, Chao, Suchsia, Doggen Kris, Lavens Astrid, and Van Casteren Viviane , 12/2017, Brussel, p.54, (2017)
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet) - Samenvatting van de resultaten van de 4de gegevensverzameling (auditjaren 2013-2014), Doggen, Kris, Deweer Sophie, Dumont Isabelle, Eenkhoorn Vera, Félix Patricia, Lauwers Patrick, Matricali Giovanni, Randon Caren, Van Acker Kristien, Vandenbroucke Michel, et al. , 02/2017, Brussel, België, p.96, (2017)
Initiative for Quality Improvement and Epidemiology in Multidisciplinary Diabetic Foot Clinics (IQED-Foot) - Results of the 4th data collection (audit years 2013-2014), Doggen, Kris, Deweer Sophie, Dumont Isabelle, Eenkhoorn Vera, Félix Patricia, Lauwers Patrick, Matricali Giovanni, Randon Caren, Van Acker Kristien, Vandenbroucke Michel, et al. , 02/2017, Brussels, Belgium, p.289, (2017)
Initiative pour la Promotion de la Qualité et l’Epidémiologie chez les Enfants et les Adolescents atteints du Diabète sucré - Résultats 2015, Chao, Suchsia, Doggen Kris, Lavens Astrid, and Van Casteren