De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

Last updated on 20-1-2020 by Kris Doggen

Under Embargo

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Mots-clés

Résumé:

Deze tweede evaluatie van de doeltreffendheid van de zorgtrajecten (ZT) diabetes type 2 (DM2) en chronische nierinsufficiëntie (CNI) in termen van de kwaliteit van zorgprocessen en intermediaire gezondheidsuitkomsten voor de patiënten opgenomen in een ZT kadert in de onderzoeksopdracht EVACQ (Evaluation of Ambulatory Care Quality), vastgelegd in een conventie tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en Sciensano (september 2017 — februari 2019)[1]. In deze tweede evaluatie werd de kwaliteit van de zorg geëvalueerd aan de hand van de parameters opgenomen …

QR code

QR code for this page URL