Résultats de la recherche - 34 results

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

van het aantal verstuurde stammen naar de NRC tot gevolg had, met name tussen maart en juni 2020. De meest getroffen leeftijdsgroep in 2019 en 2020 was die van kinderen jonger dan 5 jaar. Het ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

totaal, werden 63 gevallen van invasieve meningokokkeninfecties gemeld aan de diensten belast met de meldingsplicht in België. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

bevestigde gevallen per 100.000 inwoners. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het bijzonder kinderen jonger dan 1 jaar. Sinds 2016 is er een toename vastgesteld van serogroep ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

leeftijdsspecifieke incidentie is het hoogst bij kinderen jonger dan 1 jaar en bedraagt 53,5/100.000 inwoners, gevolgd door 16,3/100.000 in de groep kinderen van 1-4 jaar. Bij volwassenen ligt de hoogste geschatte ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

2017 en 79 in 2016). Het hoogste aantal gevallen werd gemeld bij personen ouder dan 65 jaar (51,3%). Daar waar in 1992 79% (105/133) van de gevallen werden waargenomen bij kinderen jonger dan vijf jaar, ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- data 2019

bevestigde gevallen per 100.000 inwoners. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het bijzonder kinderen jonger dan 1 jaar. Sinds 2016 is er een toename vastgesteld van serogroep ...

Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD)- 2018

Brussels (2019) Keywords: Pneumococcal Infections Pneumococcal Vaccines Streptococcus pneumoniae Abstract: Sinds de introductie van vaccinatie in 2007 was er een daling van de IPD-incidentie bij kinderen ...

Voedselvergiftigingen in Belgie- Jaaroverzicht 2018

en veroorzaakte daarbij minstens 546 zieke kinderen. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Campylobacter en pathogene E. coli O157. Biogene aminen zoals histamine en tyraminen veroorzaakten elk één ...

Voedselvergiftigingen in België en in Vlaanderen 2018

scholen en veroorzaakte daarbij minstens 546 zieke kinderen. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Campylobacter en pathogene E. coli O157. Biogene aminen zoals histamine en tyraminen veroorzaakten elk één ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- 2018.

gevallen per miljoen (6,3 gevallen/miljoen in 2017). De incidentie bij kinderen jonger dan 1 jaar is meer dan 10x zo hoog als de gemiddelde incidentie over alle leeftijdsgroepen. Van alle gevallen in 2018 ...

QR code

QR code for this page URL