Definitief jaarrapport – Implementatie artikelen 22, 24, 26, 27, 28 en 29 van het KB van 05/12/2011 – Enquête 2015