Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD) - 2019 tot 2022

Last updated on 21-1-2024 by Toon Braeye

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

Nederlands

SCIENSANO

Trefwoorden

Samenvatting:

Hoofdpunten Sinds de introductie van pneumokokken vaccins in de kindervaccinatie programma’s in 2007 daalde de Invasieve Pneumokokken Ziekte (IPZ/IPD, Invasive Pneumococcal Disease)-incidentie bij kinderen jonger dan 2 jaar. Initieel werd gevaccineerd met PCV7 gevolgd door PCV13 vanaf 2011. Van 2011 tot 2015 werd er een daling vastgesteld voornamelijk bij kinderen. Nadat PCV13 vervangen werd door PCV10, van 2016 tot 2019, steeg de incidentie. De stijging was meest uitgesproken bij jonge kinderen en voornamelijk geassocieerd met PCV13 serotypes die niet vervat zaten in het 10-valen…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL