Epidemiologische surveillance van VTEC infecties, data 2017-2018

Last updated on 10-2-2021 by Stéphanie Jacquinet

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

SCIENSANO

Trefwoorden

Samenvatting:

Sinds de oprichting van het NRC in 2011 is het jaarlijks aantal gevallen van STEC in België stabiel gebleven. Het schommelt rond de 0,9/100 000 inwoners. In geen enkel gewest is er een stabiele tendens merkbaar. De meest getroffen leeftijdsgroepen zijn die jonger dan 10 jaar, in het bijzonder die jonger dan 5 jaar, en 80-plussers. Het hemolytisch uremisch syndroom is een ernstige complicatie van STEC-infecties. Het NRC bevestigde 19 gevallen in 2018 tegenover 24 gevallen in 2017.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL