Geïmporteerde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae: de Belgische context

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (niet gecontroleerd)

Public Access

Published

Peer reviewed scientific article

SCIENSANO

Samenvatting:

Aan de hand van de actieve CPE-surveillance opgestart in België in 2012, krijgt men enig idee in verband met het voorkomen van aan het buitenland gerelateerde CPE-gevallen in België. Dit artikel toont de beperkingen van de surveillance (36% ontbrekende gegevens) en illustreert eveneens andere potentiële bronnen van CPE-import, al dan niet gerelateerd aan gezondheidszorgcontacten in het buitenland.Omwille van de mondialisering van de problematiek van multiresistente bacteriën en van CPE in het bijzonder is het aangewezen om patiënten die gezondheidszorgen toegediend kregen in het buitenland …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL