Onderzoek naar de correlatie tussen de Ames test en Vitotox® test voor het screenen van genotoxische componenten die kunnen migreren uit voedingscontactmaterialen.

QR code

QR code for this page URL