SURVEILLANCE VAN ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE IN DE EERSTE LIJN - ONGECOMPLICEERDE URINEWEGINFECTIES (SARPRIC-UTI) - PROTOCOL