Cholera

Cholera is een acute bacteriële infectie veroorzaakt door de toxineproducerende bacterie Vibrio cholerae en wordt meestal overgedragen door de consumptie van besmet water. Een infectie verloopt meestal zonder symptomen, maar kan af en toe leiden tot ernstige diarree, uitdroging en overlijden.

Wat is cholera?

Vibrio cholerae is een toxineproducerende bacterie die cholera veroorzaakt en alle leeftijdscategorieën treft. Er zijn meer dan 2 serogroepen beschreven, maar slechts 2 serogroepen, O1 en O139, veroorzaken de cholera die in verband wordt gebracht met de productie van de choleratoxine. Deze 2 serogroepen zijn verantwoordelijk voor de meerderheid van de epidemische opflakkeringen. De andere serogroepen worden collectief Vibrio cholerae non-O1, non-O139 of non-cholera vibrio genoemd en liggen zelden aan de oorsprong van epidemieën.

Symptomen

In geval van besmetting door Vibrio cholerae O1 of O139 vertoont de besmette persoon meestal geen symptomen (75% tot 90% van de gevallen) of milde diarree. De ziekte kan ook ernstige vormen aannemen met overvloedige waterige diarree, braken en buikkrampen met als gevolg ernstige uitdroging (dehydratatie) en shock.

Vibrio cholerae non-O1 en non-O139 kunnen verantwoordelijk zijn voor matige vormen van maag-darmontstekingen (gastro-enteritis) maar kunnen ook aanleiding geven tot bloedvergiftiging (sepsis) en wondinfecties.

Symptomen verschijnen 12 uur tot 5 dagen na besmetting.

Transmissie

Het grootste reservoir van de bacterie is de mens, alsook aquatische milieus zoals zeeën, estuaria en brak water. Infecties met Vibrio cholerae gebeuren fecaal-oraal en vloeien meestal voort uit de consumptie van besmet water, manipulatie of consumptie van besmette zeevruchten (rauw of onvoldoende gegaard), maar ook uit de rechtstreekse blootstelling aan besmet water uit de zee, een estuarium of brak water.

Preventie 

De infectie wordt voornamelijk overgedragen via besmet(te) water en voeding. Om transmissie te voorkomen, moeten de hygiënische voorschriften strikt worden gevolgd.

 • Was en reinig de handen:
  • na toiletbezoek om verspreiding te voorkomen
  • vóór het koken.
 • Kook  op een correcte manier:
  • verhit voldoende, laat uw voedsel goed garen
  • consumeer geen onvoldoende gekookte of rauwe schaal- en schelpdieren.
 • Maak gebruik van proper water en propere sanitaire voorzieningen. Indien dit niet aanwezig is, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn wanneer u op vakantie bent, drink dan alleen water waarvan u weet dat het eerst gekookt/gedesinfecteerd werd of frisdrank uit flessen/blik. Pas op voor ijsblokjes.

Diagnose

De arts neemt een staal van de stoelgang van de patiënt en stuurt dit naar een laboratorium voor een kweek (coprokweek). Als Vibrio cholerae in de stoelgang wordt geïsoleerd, is de diagnose van cholera bevestigd.

Risicogroepen

Iedereen kan cholera krijgen, maar sommige kwetsbare of zwakke mensen lopen een hoger risico op ernstig verloop van de ziekte als gevolg van uitdroging. Deze zijn:

 • zwangeren
 • jonge kinderen en ondervoede kinderen
 • ouderen
 • immuungedeprimeerde personen.

Behandeling

De behandeling van cholera bestaat initieel uit rehydratatie. Bij ernstige uitdroging is er soms agressieve rehydratatie nodig. Nadien is het onderhouden van voldoende vochtinname belangrijk. Naast hydrateren wordt de patiënt ook behandeld met antibiotica om de ziekteduur en besmettelijke fase te verkorten.

Sciensano draagt bij tot de epidemiologische surveillance van Cholera in België. Hiervoor wordt samengewerkt met de laboratoria en de regionale autoriteiten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp