Dourine

Dourine is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een parasiet, Trypanosoma equiperdum. De ziekte is specifiek voor paardachtigen (paarden, ezels) en is niet overdraagbaar op de mens. Het sterftecijfer is erg hoog.

Wat is dourine?

Dourine is een trypanosomiase, dat wil zeggen een infectie veroorzaakt door een bloedparasiet. Het pathogeen dat verantwoordelijk is voor de infectie is een protozoön, Trypanosoma equiperdum.

Dourine en dieren

Dourine wordt uitsluitend seksueel overgedragen wanneer een hengst een merrie dekt.

Symptomen zijn zwellingen van de genitaliën, parafimose, pathognomonische cutane oedemateuze plekken (“Silver dollar plaques”), en terminale neurologische symptomen met een mortaliteitsgraad van 50%.

Dourine en de mens

Dourine treft enkel paarden, ezels en muilezels. Deze ziekte is niet overdraagbaar op de mens.

Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Dourine is een ziekte met aangifteplicht.

Sciensano wordt erkend als het Belgisch nationaal referentielaboratorium (NRL) voor dourine.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic