Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten in levensmiddelen van dierlijke oorsprong Groep B, 3) a) (dioxines and dioxine-achtige PCBs) van Richtlijn (EG) 96/23