Personeel en organisatie

Stafdirecteur: 

De mens centraal

Wij bevorderen een bedrijfscultuur waar wederzijds respect en menselijkheid een centrale plaats innemen. Wij streven naar efficiënte en eenvoudige HR-processen, zodat onze medewerkers zich kunnen concentreren op hun voornaamste opdracht, namelijk de gezondheid van de burgers vrijwaren.  

Wij selecteren gemotiveerde deskundigen die zich kunnen vinden in de waarden en opdrachten van Sciensano. Vanaf de dag dat zij bij ons aan de slag gaan, begeleiden wij hen hun hele loopbaan lang met raad en ontwikkelingsmogelijkheden op maat. Gekoppeld aan een breed opleidingsaanbod stelt deze gepersonaliseerde begeleiding onze medewerkers in staat om hun huidige en toekomstige functie optimaal te vervullen.

QR code

QR code for this page URL