Balans van de tekenbeten surveillance via TekenNet in 2018

Gepubliceerd op: 
donderdag, 4 april 2019
Last updated on 2-5-2019 by Admin Drupal

In 2018 werden er in België 8.328 tekenbeten gerapporteerd op de website www.tekennet.be en via de TekenNet applicatie voor smartphones van het federaal onderzoekscentrum Sciensano. De spreiding van het aantal beten in tijd en ruimte was vergelijkbaar met het voorgaande jaar: er waren meer meldingen in Vlaanderen (55,4%) dan in Wallonië (43,4%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,2%).

Evolutie van het aantal beten gemeld door individuen in 2018
Zoals verwacht bleef het aantal tekenbeten tijdens de wintermaanden beperkt. De verhoging van de meldingsactiviteit startte in april met een steile toename tot de maand juni, waarna het aantal gemelde tekenbeten drastisch afnam in juli 2018. Volgens het federaal onderzoekscentrum Sciensano is de sterke afname van het aantal tekenmeldingen na juni 2018 zeer waarschijnlijk te wijten aan de toenemende droge en warme omstandigheden in de lente – begin zomer 2018.

Dit patroon verschilt van de voorgaande jaren door het beduidend lager aantal tekenmeldingen in de maand juli. Teken zijn immers zeer gevoelig voor uitdroging. Die droogte was, net zoals de afname in gerapporteerde tekenbeten, minder uitgesproken in het zuidelijke deel van België.

Beten bij individuen: incidentie en geografische spreiding
Er werden, net zoals de voorgaande jaren, meer tekenbeten gemeld in Vlaanderen dan in Wallonië. Echter om de geografische gebieden met de hoogste risico’s te bepalen, moet het aantal beten worden berekend in verhouding tot het aantal inwoners van elke provincie omdat de bevolking niet gelijk verdeeld is over het Belgische grondgebied.

Daarom gebruikt Sciensano de ‘incidentie’, met andere woorden het aantal beten in verhouding tot 100.000 inwoners. De incidentie lag het hoogst in de provincie Luxemburg (224/100 000 inwoners). Daarna volgen de provincies Namen (209/100 000), Waals-Brabant (191/100 000), en Limburg (105/100 000). Op regionaal niveau bleek de incidentie van tekenbeten hoger te liggen in Wallonië (100/100 000) dan in Vlaanderen (71/100 000).

De meerderheid van de mensen werd opnieuw gebeten in de omgeving van de woonplaats. Tekenbeten blijven vooral geassocieerd met vrijetijdsactiviteiten in de tuin of in het bos.

Tekenactiviteit sinds het begin van 2019
Tijdens de warme periode in februari en de daaropvolgende krokusvakantie werd er een kleine piek aan tekenmeldingen geobserveerd. Hierna normaliseerde het aantal gemelde tekenbeten weer. Er is dus geen duidelijke aanwijzing dat het aantal actieve teken op dit moment hoger ligt dan wat verwacht wordt op basis van de voorgaande jaren (12 à 15 tekenbeten/100.000 personen). De activiteit zal echter progressief toenemen, wees dus alert en controleer op tekenbeten na een bezoek aan de natuur. Voor informatie met betrekking tot preventie van tekenbeten zie ook de campagne website van het Agentschap Zorg en Gezondheid: www.tekenbeten.be

Rapport TekenNet 2018
Raadpleeg de PDF-pictogram volledige versie van het rapport 2018
Raadpleeg de PDF-pictogram samenvatting van het rapport 2018

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL