Gezondheidsenquête 2018: Sciensano houdt de vinger aan de pols in België

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 2 juli 2019
Last updated on 2-7-2019 by Sébastien Daems

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, brengt vandaag het eerste deel van de gezondheidsenquête 2018 uit. In dit eerste deel met als titel ‘Gezondheid en kwaliteit van leven’ worden de volgende onderwerpen behandeld: gezondheidsbeleving, chronische ziekten, kwetsbaarheid van ouderen, langdurige beperkingen, lichamelijke pijn, kwaliteit van leven en afwezigheid van het werk.

Sciensano heeft in samenwerking met Statistics Belgium de zesde gezondheidsenquête sinds 1997 uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten bevoegd voor gezondheid op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau.

Dankzij de resultaten van de gezondheidsenquêtes kan het gezondheidsbeleid waar nodig worden bijgestuurd en kunnen ook de effecten ervan op de bevolking worden geëvalueerd. De gegevens werden verkregen via een beproefde methodologie en heel wat resultaten kunnen in de tijd worden vergeleken. Zo kunnen de belangrijke trends en de evolutie van de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking over 5, 10, 15 en zelfs 20 jaar worden geanalyseerd.

Dit eerste deel van de gezondheidsenquête 2018 buigt zich over de gezondheidstoestand van de bevolking en de gevolgen ervan in het dagelijkse leven. De gezondheidstoestand is vanuit twee invalshoeken onderzocht: de subjectieve gezondheidsbeleving enerzijds en de aanwezigheid van chronische ziekten anderzijds. Bovendien is er in de gezondheidsenquête 2018 voor het eerst informatie verzameld over kwetsbaarheid van oudere personen.

Om de impact van de gezondheid op het dagelijkse leven te evalueren, is er ook een nauwkeurige analyse gemaakt van langdurige beperkingen bij oudere personen, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, pijn en afwezigheid van het werk door ziekte.

Uit het eerste deel van het rapport blijkt onder meer het volgende:

  • Nagenoeg 8 op de 10 personen (77 %) zijn van mening dat hun gezondheidstoestand goed tot heel goed is.
  • Het percentage personen dat een chronische ziekte of aandoening rapporteert, zoals diabetes, artrose of schildklierlijden, is de afgelopen 15 à 20 jaar stelselmatig toegenomen. De subjectieve gezondheidsbeleving en de langdurige beperkingen zijn in dezelfde periode relatief stabiel gebleven. Dit is een interessante trend die erop wijst dat een toenemend aantal personen met een chronische ziekte zich toch gezond voelt.
  • Niet alleen de ouderdomsziekten nemen toe. Er is eveneens een stijging van aandoeningen die ook jonge mensen treffen, zoals astma, allergie en depressie.
  • Veertig procent van de tewerkgestelden die deelnamen aan de gezondheidsenquête 2018 verklaren in het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest van het werk vanwege gezondheidsproblemen. In vergelijking met de vorige gezondheidsenquête is dit percentage ongeveer gelijk gebleven.

Het volledige eerste deel van het rapport, Gezondheid en kwaliteit van leven, is nu beschikbaar op de website van de gezondheidsenquête 2018. U kan er ook een PDF-pictogram samenvatting van de resultaten raadplegen.

QR code

QR code for this page URL