Griepbulletin 04/03/2020 | Almaar minder griepgevallen, maar de epidemie blijft duren

Gepubliceerd op: 
woensdag, 4 maart 2020
Last updated on 7-3-2020 by Lieke Vervoort

Tussen 24 februari en 1 maart 2020 hebben 240 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). De griepintensiteit is momenteel gemiddeld. De griepepidemie blijft voorlopig wel duren, want de incidentie ligt nog boven de epidemische drempel van 153 gevallen per 100.000 inwoners.

Einde van de epidemie in zicht

Het totaal aantal griepgevallen daalde deze week opnieuw, maar blijft voorlopig boven de epidemische drempel. Het aantal gevallen daalde over heel België in alle leeftijdsgroepen, maar bleef stabiel bij de personen van 65 jaar en ouder. De griepepidemie is wel nog altijd in ons land en de intensiteit is matig.

Wekelijkse griepcurve

Virussen in omloop

Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano ontving vorige week 45 stalen vanuit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 64% van de stalen werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses van Sciensano tonen aan dat vooral virussen A in omloop zijn.

Ernst en intensiteit: matig

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen verspreid over België: 2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië. Zij rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties (SARI) bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit stadium van het griepseizoen observeert Sciensano een matig aantal opnames in vergelijking met de vorige 2 seizoenen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals ARDS (acuut respiratoir falen) was in de eerste weken van de epidemie iets hoger in vergelijking met voorgaande jaren. 

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om bij griepsymptomen contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

  • 65-plussers, maar bij uitbreiding ook 50-plussers
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen opgenomen in een (zorg)instelling.

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden:

  • Als je niest of hoest, doe dat dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg
  • Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen de binnenkant van je arm en niet in je handen
  • Was regelmatig je handen met zeep en water
  • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen

Griep wordt veroorzaakt door een virusinfectieAntibiotica hebben in dit geval geen nutLees meer over het correct gebruik van antibiotica.

Sciensano volgt het aantal griepinfecties in België op aan de hand van gegevens van peilnetwerken van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Het wekelijks griepbulletin kan telkens vanaf woensdagnamiddag geraadpleegd worden op de website Influenza van Sciensano.                                                                                       

 

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL