Meest recente COVID-19-cijfers

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 12 juni 2020
Last updated on 12-6-2020 by Wesley Van Dessel

De meest recente epidemiologische update vindt u steeds op de COVID-19-webpagina.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

QR code

QR code for this page URL