Project & Evenement PMOLLUGENIX: Analyse van de effecten van luchtvervuiling op jonge kinderen

Gepubliceerd op: 
woensdag, 15 januari 2020
Last updated on 16-1-2020 by Lydie Denis

Twee jaar lang werd het baanbrekende project PMOLLUGENIX uitgevoerd. Het project werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en gecoördineerd door Sciensano in samenwerking met de Université catholique de Louvain, Universiteit Hasselt en de Vlaamse Milieumaatschappij. PMOLLUGENIX evalueerde de haalbaarheid van het meten van de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen in toekomstige grootschalige studies. Om het project af te sluiten, vond op 8 november een workshop plaats met alle projectpartners en belanghebbenden in het veld.

De effecten van slechte luchtkwaliteit op kinderen gemeten

Slechte luchtkwaliteit, met name veel fijnstof, ozon en stikstofoxiden, vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en vooral voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals kinderen. Biomerkers die worden gebruikt als meetbare indicatoren voor blootstelling, effect en gevoeligheid, helpen de gezondheid van de luchtwegen van kinderen te volgen en beslissingen te nemen om de blootstelling van de bevolking aan schadelijke stoffen te beperken. Tijdens het PMOLLUGENIX-project werden niet-invasieve stalen (speeksel en urine) van 40 kinderen verzameld om biomerkers te analyseren met als doel:

  • een strategie te ontwikkelen om de effecten van luchtvervuiling op hun luchtwegen te meten
  • te evalueren of een groter onderzoek in de toekomst mogelijk is, met behulp van de ontwikkelde strategie

Workshop met stakeholders

Op 8 november organiseerde Sciensano een workshop om het project af te sluiten, samen met de werkgroep ‘warmte- en ozonpieken’ gecoördineerd door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) . Alle projectpartners en de verschillende belanghebbenden (verschillende kabinetten, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Brussel Leefmilieu, KMI, IRCEL) kwamen samen. Deze workshop was een interactieve middag waarbij:

  • de definitieve bevindingen van het project werden gecommuniceerd en expertise werd uitgewisseld tussen deskundigen en organisaties van verschillende domeinen
  • het belang in kaart werd gebracht van niet-invasieve biomerkers voor het monitoren van het effect van luchtvervuiling en de impact ervan op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen
  • de haalbaarheid van de ontwikkelde strategie werd geëvalueerd, waarbij de praktische knelpunten voor het uitvoeren van dit soort onderzoek op grotere schaal werden geïdentificeerd om de ontbrekende wetenschappelijke kennis die nodig is voor de voorbereiding, implementatie, evaluatie van een federaal beleid te verschaffen.

De discussie en interactie tussen experts uit het veld leverde waardevolle informatie op die nuttig is voor het opzetten van toekomstige grootschalige epidemiologische studies”, legt Sarah Nauwelaerts, onderzoekster bij Sciensano, uit.

Sciensano wilt dit soort projecten en interactie tussen experts in het veld blijven promoten.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL