3D-herbs - 3-dimensionale chromatografische methoden voor de screening van gereguleerde planten in plantaardige voedingssupplementen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 2, 2021
-
april 1, 2025

In het kort

„Natuurlijk” is „veilig” is een idee dat in de westerse wereld steeds meer ingang vindt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de populariteit van voedingssupplementen op basis van kruiden alsmaar toeneemt, en hiermee dus ook vervalsing en fraude. Om dergelijk bedrog op te sporen, is veel inventiviteit nodig.

Projectbeschrijving

De misvatting dat natuurlijk ook veilig is, werd al bewezen met gerapporteerde gevallen van toxiciteit van sommige planten in plantaardige voedingssupplementen. Het toenemende gebruik van plantaardige voedingssupplementen leidde ook tot steeds meer vervalsingen, waardoor meer controle op de markt nodig is. De laatste decennia is de hoeveelheid niet-aangegeven voedingssupplementen, die door de douane in beslag werd genomen en op het internet verkrijgbaar is, zowel nationaal als internationaal toegenomen. Doorgaans worden de in beslag genomen supplementen gescreend op chemische vervalsmiddelen, terwijl kruidenvervalsing wordt verwaarloosd wegens gebrek aan betrouwbare methoden. Dit is nu echter zorgwekkend geworden vanwege gerapporteerde gevallen van toxiciteit na inname van deze gereguleerde planten. Om dit probleem goed aan te pakken, zijn inventieve methoden vereist.

De verwerking van planten in poedervorm in tabletten of capsules maakt macro- en microscopisch onderzoek onmogelijk en de vermenging van verschillende plantensoorten zorgt voor problemen bij de analyse.

De meest veelbelovende aanpak in dit verband is een combinatie van chromatografische determinatie en chemometrie, maar dit is nog niet ten volle onderzocht. Het algemene doel van dit project is het opsporen van gereguleerde of toxische planten in plantaardige voedingssupplementen, op basis van 3-dimensionale determinatie, wat betekent dat gegevens van verschillende detectiemethoden (zoals diode-array- en massaspectrometrie) worden gecombineerd. Dit zal enorme datasets opleveren die cruciaal zijn om onderscheid te maken tussen „goede” en „slechte” monsters, maar dit vereist ook geschikte instrumenten om deze data te verwerken. Hierbij zullen chemometrische technieken worden toegepast voor de data-analyse.

Dit project zal bijdragen aan de ontwikkeling van een screeningmethode en aan de uitvoering van marktstudies die zullen worden doorgegeven aan de autoriteiten. Dit zal een actuele stand van zaken opleveren over plantaardige voedingssupplementen en zal deze autoriteiten sterker bewustmaken van de toenemende dreiging, maar schept ook bewustwording bij het grote publiek.

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL