NRL-GMO - Nationaal referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde organismen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2006
-
december 31, 2020

In het kort

Sciensano coördineert het nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de detectie van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in België, opgericht als een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid  tussen 3 partners:

  1. Sciensano’s dienst Transversal activities in Applied Genomics (transversale activiteiten in toegepaste genomica) (TAG)
  2. de Eenheid Technologie en Voeding, Productkwaliteit en -innovatie van het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO),
  3. het Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W).

Het NRL levert wetenschappelijke expertise en technische oplossingen ter ondersteuning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)  voor de monitoring van ggo’s overeenkomstig de Europese wetgeving en om de keuzevrijheid van elke consument te garanderen.

Projectbeschrijving

Het is de taak van het nationaal referentielaboratorium voor ggo’s om technologische problemen in verband met de Belgische wetgeving en subsidiariteit op te lossen en om de inzetbaarheid en de ontwikkeling van nieuwe methoden, referentiematerialen en kalibratoren te ondersteunen.

Het NRL voor ggo’s is sterk verbonden met de activiteiten van GMOLAB en neemt de volgende taken op zich:

  • op de hoogte blijven en de hoogste mogelijke standaard van technische bekwaamheid behouden, ringtesten op nationaal niveau organiseren met als doel de analytische praktijken tussen Belgische laboratoria te harmoniseren;
  • zorgen voor de overdracht van informatie en documentatie aan de routinelaboratoria (bv. via workshops);
  • het informeren van het personeel over de interpretatie van analyseresultaten;
  • het onderhouden van contacten met het Europese netwerk van ggo-laboratoria en het overdragen van gerelateerde informatie aan het FAVV en de contorlelaboratoria;
  • het begeleinden en ondersteunen van onderzoeksprojecten;
  • actief deelnemen aan de technische en wetenschappelijke ondersteuning van het FAVV bij incidenten of crisissen.

Dit project helpt bij de uitwisseling van technische en wetenschappelijke informatie over ggo’s. Bovendien leidt dit project tot de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksprojecten naar nieuwe benaderingen en methoden voor de detectie van ggo’s. Het NRL-GGO speelt een belangrijke rol in de wetenschappelijke en technische ondersteuning van de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de veiligheid van de voedselketen. Deze activiteit is het resultaat van de uitvoering van EG-richtlijn 2001/18, EG-verordening 1829/2003 en 619/2011 met als doel de volksgezondheid en het milieu te beschermen tijdens de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu en in de handel brengen van ggo’s en afgeleide producten (levensmiddelen en diervoeders).

Diensten die aan dit project werken

Partners

Dr Olivier Fumiere
Dr Ir Frédéric Debode
Eric Janssens
Dr Ir Gilbert Berben
Dr Ir Isabel Taverniers
Prof. Marc De Loose

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL