PFASFORWARD - Onderzoek naar de PFAS-contaminatie doorheen de voedselketen

Last updated on 9-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
december 1, 2023
-
november 30, 2027

In het kort

PFASFORWARD heeft als voornaamste doelstelling inzicht te verwerven in de aanwezigheid, de prevalentie, het gedrag en de verdeling van verschillende per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de volledige voedselketen, inclusief de impact van de verwerking. We onderzoeken ook de routes langs waar PFAS de voedsel- en diervoederketen kan binnenkomen. PFASFORWARD geeft niet alleen een overzicht van de aanwezigheid van PFAS op de Belgische markt, maar gaat ook in op thema’s die zijn aangekaart in de Aanbeveling van de Commissie (EU) 2022/1431 betreffende de monitoring van perfluoralkylstoffen in levensmiddelen.

Projectbeschrijving

PFASFORWARD focust op de PFAS die worden vermeld in de Aanbeveling van de Commissie (EU) 2022/1431, met name 4-EFSA-PFAS, carboxylaat-PFAS (C4-C14), sulfonaat-PFAS (C4-C13), en waar mogelijk, zonder de methodegevoeligheid in het gedrang te brengen, opkomende PFAS. Verder doen we niet gerichte analyses voor een beperkt aantal monsters om het analysebereik te vergroten en een bredere waaier van gefluoreerde contaminanten te bestuderen. 

In de eerste plaats vullen we de monitoringgegevens aan die zijn verkregen met het project FLUOREX door voedingsmiddelen van de Belgische markt te analyseren.

In de tweede plaats onderzoeken we het gedrag en de verdeling van PFAS door verschillende gecontamineerde eetbare delen van hetzelfde dier of dezelfde plant te analyseren. Aangezien de PFAS concentraties kunnen verschillen al naargelang het betreffende deel, zullen we de impact van voedingsrecepten (bv. productsamenstelling/-formule en/of -fractionatie) experimenteel en theoretisch onderzoeken. We zullen ook rekening houden met het type PFAS, aangezien dat het proces kan beïnvloeden (bv. PFAS met lange ketens versus korte ketens). 

Verder vergaren we meer kennis over de oorsprong en de overdracht van PFAS doorheen de voedselketen, op basis van literatuurstudie, experimenten of simulaties. Op die manier kan mogelijke contaminatie worden beperkt of voorkomen om zo de voedselveiligheid voor de consumenten te garanderen. We verzamelen ook informatie over mogelijke PFAS-overdracht vanuit compost, rioolslib, irrigatiewater, bronwater, bodem, diervoeder en diervoedermaterialen. 

PFASFORWARD geeft niet alleen een overzicht van de aanwezigheid van PFAS op de Belgische markt, maar gaat ook in op thema’s die zijn aangekaart in de Aanbeveling van de Commissie (EU) 2022/1431 betreffende de monitoring van perfluoralkylstoffen in levensmiddelen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Prof. Dr. Lieven Bervoets
Prof. Dr. Gauthier Eppe
Prof. Dr. Marc Hanikenne
Dr. Els Van Pamel

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL