CYANTIR - Risicobeoordeling van irrigatie van sla, wortelen en aardbeien met met microcystine besmet water

Last updated on 3-2-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
mei 1, 2021
-
april 30, 2023

In het kort

Wij kennen de risico’s voor het publiek bij consumptie van of blootstelling aan cyanotoxinen besmet water. De kennis over de accumulatie van cyanotoxinen in groenten en fruit na irrigatie met verontreinigd water is echter beperkt. Binnen dit project vergroten we de kennis over de accumulatie van cyanotoxinen in groenten en fruit (sla, aardbei en wortel) en de potentiële risico’s daarvan.

Projectbeschrijving

Gezondheidsrisico’s van resterende microcystineconcentraties
Binnen het CYANTIR-project onderzoeken we de mogelijke gezondheidsrisico’s van irrigatiepraktijken met microcystine besmet water. Meer bepaald microcystine-LR (MC-LR), het meest voorkomende toxine geproduceerd door cyanobacteriën. Na irrigatie kunnen restconcentraties microcystine in of op de gewassen aanwezig zijn en na consumptie door het menselijk lichaam worden opgenomen. 

Onderzoeksopstelling
Voor deze studie hebben wij drie gewassen geselecteerd die meestal rauw worden geconsumeerd, namelijk sla, wortel en aardbei. Deze gewassen worden onder gecontroleerde omstandigheden geïrrigeerd met water waarin microcystine zit. Meerdere concentraties MC-LR zullen worden getest. Deze concentraties zijn gebaseerd op relevante literatuur op dit gebied. 
Specifiek voor aardbei en wortelen worden 2 irrigatiemethoden vergeleken. De teeltomstandigheden en de irrigatie met besmet water bootsen de gangbare praktijk zo goed mogelijk na.

Berekening van de blootstelling
Tijdens de proef worden verschillende kwantitatieve (vers gewicht, aantal vruchten per plant) en kwalitatieve (fytotoxiciteit, schade, verkleuring) waarnemingen gedaan. Het in de plant aanwezige microcystinegehalte wordt bepaald op 3 verschillende tijdstippen: 

  • 1 week vóór de oogst
  • bij de oogst 
  • en 1 week na opslag 

We gebruiken hiervoor een LC-MS/MS-methode. We voeren een risicobeoordeling uit op basis van de blootstellingsroutes en -media voor de consument. Om de blootstelling te berekenen gebruiken we een deterministische aanpak op basis van de laatste Belgische consumptie-enquête volgens de EFSA-protocollen.

Meer informatie over het project
 

Diensten die aan dit project werken

Partners

Andreja Rajkovic
Bart Cottyn
Annick Wilmotte

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL