COATEVAL - Werkgroep voor vernissen en coatings voor voedselcontactmaterialen

Last updated on 12-2-2021 by Lieke Vervoort
januari 1, 2018
juni 30, 2019

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Maria Rosaria Milana
Ricardo Crebelli
Viviana Golja
Bianca van de Ven
Dirk Van Aken
Nino Dimitrov
Perfecto Paseiro

In het kort

In het dagelijkse leven wordt de consument continu blootgesteld aan voedingscontactmaterialen. Veel van deze materialen (zoals inkt, papier, karton, coatings, enz.) vallen helaas niet onder een specifieke wetgeving. In verschillende landen bestaan echter nationale wetgevingen, wat leidt tot verschillende limieten voor dezelfde stoffen. In dit project onderzoeken we de risicobeoordelingsprocedures die in verschillende EU-landen worden toegepast teneinde de nationale wetgevingen voor coatings in heel Europa te harmoniseren. 

Projectsamenvatting

Alle voedingscontactmaterialen moeten voldoen aan de Europese kaderverordening nr. 1935/2004. Voor talrijke voedingscontactmaterialen bestaat geen specifieke wetgeving op Europees niveau. In bepaalde Europese landen is wel een nationale wetgeving van kracht. Helaas zijn de risicobeoordelingsprocedures in de verschillende lidstaten niet geharmoniseerd, wat leidt tot verschillende beperkingen en migratielimieten. Verduidelijking en harmonisatie van de beoordeling zou wederzijdse erkenning in het belang van de voedselveiligheid ten goede komen 

Het doel van dit project is de risicobeoordelingsbenaderingen voor vernissen in de verschillende EU-lidstaten te harmoniseren.

Eerst bekijken we de maatregelen voor vernissen van de verschillende Europese lidstaten. We hebben vastgesteld dat er weinig convergentie is tussen de verschillende nationale maatregelen voor vernissen. Maar het was zeer moeilijk om de beweegredenen voor deze beperkingen te achterhalen en te vergelijken. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de vertrouwelijke aard van de beoordelingsdossiers. Bovendien ontbreken de details in dossiers voor stoffen die lang geleden zijn geëvalueerd of zijn deze dossiers zelfs ontoegankelijk. De lidstaten met nationale wetgeving voor coatings gebruiken meestal de voor kunststoffen ontwikkelde positieve lijsten en de richtlijnen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Het ontbreken van geharmoniseerde terminologie is een extra moeilijkheid. In dit project stellen we een uitgebreide lijst op van termen en definities.

Daarna bespreken we de informatie in verband met de risicobeoordelingen. Een specifieke eigenschap van vernissen die vooral relevant is voor voedselveiligheid is dat vernissen veelal in situ op een substraat worden geproduceerd. Als gevolg daarvan kunnen de migrerende stoffen uit deze laag verschillen van de oorspronkelijke monomeren. Daarom is er voor hun veiligheidsbeoordeling niet alleen informatie nodig over de uitgangsstoffen, maar ook over het substraat, het fabricageproces, het gecoate eindproduct en eventuele reactieproducten die tijdens het proces kunnen worden gevormd. Het resultaat is een aangepaste Summary Data Sheet, die wordt gebruikt voor het indienen van informatie over startproducten voor vernissen waarvoor een beoordeling werd gevraagd. Dit kan uiteindelijk als een basis dienen voor de harmonisatie van de beperkingen op stoffen voor gebruik in vernissen in de lidstaten.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL