Zoekresultaten - 2 results

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

in acute en chronische zorginstellingen. Tijdens het laatste decennium werd wereldwijd een toename van de incidentie gemeld. Dit was toe te schrijven aan meerdere factoren waaronder een kwetsbaardere ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: eindrapport haalbaarheidsstudie

D/2011/2505/38 Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ziekenhuizen ...

QR code

QR code for this page URL