Bepaling van het serotype van Yersinia enterocolitica en Yersinia pseudotuberculosis

Last updated on 20-7-2023 by Lee Mbambu Maswaku

Beschrijving van de test

Omschrijving:
Bepaling van het serotype van Y. enterocolitica en Y. pseudotuberculosis door middel van klassieke glasplaat agglutinatie van de O-antigenen, gebruikmakend van antisera.
 
Resultaat:
Identificatie van het serotype van Y. enterocolitica en Y. pseudotuberculosis.

Doel van de test 

Bepaling van het serotype van Y. enterocolitica en Y. pseudotuberculosis.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.

Alle stammen geïsoleerd uit patiënten die symptomen van een yersiniose vertonen. Serotypering wordt systematisch uitgevoerd op alle Y. enterocolitica en Y. pseudotuberculosis stammen waarvan de identificatie bevestigd werd door het NRC.

Instructies voor stalen

  • Type: Geïsoleerde Yersinia stammen worden verstuurd op een transportbodem of een ander vast of vloeibaar medium.
  • Minimale hoeveelheid:  Niet van toepassing

Instructies voor het transport

De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.

Onaanvaardbare aanvragen

Niet van toepassing

Turn around time (en de frequentie van analyse)

  • Doorlooptijd: 10 werkdagen
  • Analysedagen: Elke weekdag (uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).

Rapportering van testresultaten

Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager.

Pathogen info

Pathogen(s): 
Yersinia enterocolitica

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
SOP 12/YE/03/E - SOP 12/YE/04/E

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
10 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL