HCV resistentietesten: NS3A sequencing (CUSL)

Last updated on 12-7-2023 by Charlien Hupko

Beschrijving van de test

Specificatie:
  • Opsporen van mutaties die aanleiding geven tot resitentie tegen antivirale middelen in het gen NS3A.
  • Analyse door middel van NGS (Next-Generation Sequencing) met de Sentosa® SQ HCV Genotyping Kit v2.0 van Vela Diagnostics (Ion Torrent).
  • Gevoeligheid van >90% voor de genotypen 1a, 1b et 3a, gevoeligheid van >70% voor de ander genotypen.
Resultaat: 
Kwalitatief (Gevoelig/Resitent/verminderde gevoeligheid/onbepaald).
Geïnterpreteerd resultaat voor elk antiviraal middel waarvoor interpretatieve gegevens worden gepubliceerd.

Doel van de test 

Opsporen van mutaties die aanleiding geven tot antivirale resistentie voor het Hepatitis C virus door middel van NGS, met doel de gevoeligheid voor de behandeling met antivirale middelen te bepalen.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten. 

Deze test wordt enkel uitgevoerd op stalen die RT-qPCR positief zijn, waarbij een resistentie wordt vermoed aan de hand van klinische gegeven van een patiënt in behandeling. Het resultaat van de virale lading (minimaal 1000 IU/ml) en het genotype dat werd bekomen door het aanvragende labo moet worden ingevuld op het NRC aanvraagformulier.

Instructies voor stalen

  • Type: Plasma EDTA of Serum 
  • Omstandigheden voor het bewaren: Centrifugeren binnen de 6u na afname en bewaren bij -20°C
  • Ideale hoeveelheid: 1 ml. Minimale hoeveelheid : 0,5 ml.

Instructies voor het transport 

Verstuur in een driedubbele verpakking bij -20°C. De container moet hermetisch worden afgesloten.

Onaanvaardbare aanvragen

  • Afwezigheid van klinische tekenen van therapeutische resistentie.
  • Geen of onvolledig NRC aanvraagformulier

Turn around time (en de frequentie van analyse) 

Doorlooptijd: 20 werkdagen 
Dagen van analyse: Maandag tot en met donderdag

Rapportering van testresultaten

  • Een analyserapport wordt voor elke analyseaanvraag verstuurd per post.
  • Indien bij receptie het staal zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager geïnformeerd worden via het analyserapport.  

 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Hepatitis C virus
Ziekte: 
Hepatitis C

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
20 days

Service in charge of the analysis

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL